Hakkımızda

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DOKU VE ORGAN NAKLİ MERKEZİ

Hacettepe Üniversitesi'nde organ nakli 1975 yılında başlamış ve 17.10.2002 tarihinde 'Doku ve Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi' kurulmuştur. Doku ve Organ Nakli Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir merkezdir. Merkezin amacı; Hacettepe Üniversitesi'nin ilgili bölüm, anabilim dalları ve ünitelerinin işbirliği ile her türlü doku ve organ nakli uygulamasını çağdaş düzeyde gerçekleştirmek, doku ve organ nakli konularındaki yeni gelişmeleri ülkemize aktarmak, temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bu alanda yeni teknikler geliştirmek, organ sağlamak ve toplumun her kesiminin organ nakli konusunda bilinçlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.

Ekibimiz

EKİBİMİZ KASIM 2017

İdari Birim

Prof.Dr.Fazıl Tuncay AKI (Merkez Müdürü)
Doç.Dr.Şeref  Rahmi YILMAZ (Merkez Müdür Yardımcısı)
Doç.Dr.Ahmet Bülent DOĞRUL (Merkez Müdür Yardımcısı)
Prof.Dr.Feridun Cahit TANYEL (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof.Dr.Osman ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof.Dr.Murat GÜVENER (Yönetim Kurulu Üyesi)
Yrd.Doç.Dr.Ahmet İlkay IŞIKAY (Yönetim Kurulu Üyesi)

Organ Nakil Koordinatörleri

Uzm.Hem.Çiğdem TOPRAK
Hem.Gülşen YILDIZ
Hem.Selda GÜLEÇ
Hem.Vahide ESKİ

KARACİĞER NAKLİ PROGRAMI

Mesul Müdür

Prof.Dr.Fazıl Tuncay AKI (Merkez Müdürü)

Sorumlu Uzman

Doç.Dr.Ahmet Bülent DOĞRUL 

Sorumlu Uzman Yardımcısı

Prof.Dr.Feridun Cahit TANYEL

Cerrahi Ekip

Prof.Dr.Feridun Cahit TANYEL 
Prof.Dr.Osman ABBASOĞLU
Doç.Dr.Ahmet Bülent DOĞRUL 

Karaciğer Nakli Konsey Üyeleri

Prof.Dr.Feridun Cahit TANYEL(Çocuk Cerrahisi ABD)
Prof.Dr.Osman ABBASOĞLU (Genel Cerrahi ABD)
Doç.Dr.Ahmet Bülent DOĞRUL (Genel Cerrahi ABD)
Prof.Dr.Halis ŞİMŞEK  (Erişkin Gastroenteroloji Bilim Dalı)
Prof.Dr.Taylan KAV     (Erişkin Gastroenteroloji Bilim Dalı)
Prof.Dr.Hülya DEMİR   (Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı)
Prof.Dr.Hasan ÖZEN   (Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı)
Doç.Dr.Almila Gülsün PAMUK  (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı)
Yrd.Doç.Dr.Filiz ÜZÜMCÜGİL  (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı)
Doç.Dr.Özlem Erden AKI   (Psikiyatri Anabilim Dalı)

 

BÖBREK  NAKLİ PROGRAMI

Mesul Müdür

Prof.Dr.Fazıl Tuncay AKI (Merkez Müdürü)

Sorumlu Uzman

Prof.Dr.Fazıl Tuncay AKI


Sorumlu Uzman Yardımcısı

Prof.Dr.Hasan Serkan DOĞAN

Cerrahi Ekip

Prof.Dr.Fazıl Tuncay AKI
Prof. Dr.Hasan Serkan DOĞAN
Prof. Dr.Cenk Yücel BİLEN 
Doç.Dr.Mustafa Sertaç YAZICI

Böbrek  Nakli Konsey Üyeleri

Prof.Dr.Fazıl Tuncay AKI   (Üroloji Anabilim Dalı)
Prof.Dr.Hasan Serkan DOĞAN  (Üroloji Anabilim Dalı)
Prof.Dr.Yunus ERDEM    (Erişkin Nefroloji Bilim Dalı)
Prof.Dr.Bülent ALTUN     (Erişkin Nefroloji Bilim Dalı)
Prof.Dr.Mustafa ARICI     (Erişkin Nefroloji Bilim Dalı)
Doç.Dr.Şeref Rahmi YILMAZ  (Erişkin Nefroloji  Bilim Dalı)
Doç.Dr.Tolga YILDIRIM  (Erişkin Nefroloji  Bilim Dalı)
Yrd.Doç.Dr. Başak AKÇA        (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı)
Yrd.Doç.Dr.Aysun ANKAY YILBAŞ    (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı)

Prof.Dr.Salih AKSU     (İmmünolog)

 

Pediatri Nefroloji Ekibi

Prof.Dr.Rezan TOPALOĞLU   (Çocuk Nefroloji Bilim Dalı)
Prof.Dr.Ali DÜZOVA      (Çocuk Nefroloji  Bilim Dalı)
Doç.Dr.Fatih ÖZALTIN  (Çocuk Nefroloji  Bilim Dalı)
Doç.Dr.Bora GÜLHAN   (Çocuk Nefroloji  Bilim Dalı)

 

KALP  NAKLİ PROGRAMI

Mesul Müdür

Prof.Dr.Fazıl Tuncay AKI (Merkez Müdürü)

Sorumlu Uzman

Prof.Dr.Metin DEMİRCİN

Sorumlu Uzman Yardımcısı

Prof.Dr.Murat GÜVENER

Cerrahi Ekip

Prof.Dr.Metin DEMİRCİN
Prof.Dr.Murat GÜVENER


Kalp  Nakli Konsey Üyeleri

Prof.Dr.Metin DEMİRCİN    (Kalp ve Damar Cerrahisi  Anabilim Dalı)
Prof.Dr.Murat GÜVENER    (Kalp ve Damar Cerrahisi  Anabilim Dalı)
Prof.Dr.Meral KANBAK       (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı)
Prof.Dr.Tevfik KARAGÖZ   (Çocuk  Kardiyoloji  Anabilim Dalı)
Prof.Dr.E.Barış KAYA         (Erişkin Kardiyoloji  Anabilim Dalı)
Doç.Dr.Özlem Erden AKI    (Psikiyatri Anabilim Dalı)

Hacettepe Üniversitesi Doku ve Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi
Merkez Kampusu Sıhhiye 06100 ANKARA
trans@hacettepe.edu.tr