Yönetim

İdari Birim

Prof.Dr.Fazıl Tuncay AKI (Merkez Müdürü)
Doç.Dr.Şeref  Rahmi YILMAZ (Merkez Müdür Yardımcısı)
Doç.Dr.Ahmet Bülent DOĞRUL (Merkez Müdür Yardımcısı)
Prof.Dr.Feridun Cahit TANYEL (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof.Dr.Osman ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof.Dr.Murat GÜVENER (Yönetim Kurulu Üyesi)
Yrd.Doç.Dr.Ahmet İlkay IŞIKAY (Yönetim Kurulu Üyesi)

Organ Nakil Koordinatörleri
Uzm.Hem.Çiğdem TOPRAK
Hem.Gülşen YILDIZ
Hem.Selda GÜLEÇ
Hem.Vahide ESKİ

Hacettepe Üniversitesi Doku ve Organ Nakli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi
Merkez Kampusu Sıhhiye 06100 ANKARA
trans@hacettepe.edu.tr